Call Us Now +86 (0)21 2426 6400
年龄 :
性别:
保障国家:
点击这里
选项 :
我是一名今年30周岁,居住在中国男性[ 增加被保人 ]
与另一名,今年30周岁,居住在中国男性,一起受保[-]
与另一名,今年30周岁,居住在中国男性,一起受保[-]
与另一名,今年30周岁,居住在中国男性,一起受保[-]
与另一名,今年30周岁,居住在中国男性,一起受保[-]
与另一名,今年30周岁,居住在中国男性,一起受保[-]


选择保费范围
选择免赔额范围

计划福利内容


筛选保险公司
选择适合的保险公司
 • 住院保障
 • 门诊保障
 • 生育保障
 • 牙科保障
 • 紧急医疗
  转运
 • 紧急医疗
  遣返
 • 年度上限
 • 免赔额
 • 保费
 • 比较
 • 14,680
  6
  购买/投保
 • 161,000
  11
  购买/投保
 • 145,700
  19
  购买/投保
 • 480,000
  28
  购买/投保
 • 161,000
  36
  购买/投保
 • 2,688,050
  37
  购买/投保
 • Unlimited
  60
  购买/投保
 • 3,000,000
  63
  购买/投保
 • 1,610,000
  65
  购买/投保
 • 1,610,000
  65
  购买/投保
 • 145,000
  69
  购买/投保
 • 1,800,000
  72
  购买/投保
 • 632,000
  114
  购买/投保
 • 1,600,000
  139
  购买/投保
 • 2,550,000
  140
  购买/投保
 • 975,000
  153
  购买/投保
 • 2,000,000
  155
  购买/投保
 • 1,500,000
  167
  购买/投保
 • 1,500,000
  167
  购买/投保
 • 1,500,000
  179
  购买/投保